Kiedy i kto może się starać o odkupienie od niego szkody?

Kiedy i kto może się starać o odkupienie od niego szkody?

Wiele firm ubezpieczeniowych nieuczciwie podchodzi do sprawy odszkodowań. Wyliczają koszty napraw z częściami zamiennymi, uśredniają koszty robocizny, ogólnie mówiąc, zaniżają kwoty roszczeń, a właściciele pojazdów pokrywają koszty napraw z własnej kieszeni. Zapoznaj się z tekstem i sprawdź, jak uzyskać dodatkowe pieniądze.

Gdzie należy się zwrócić, chcąc dochodzić swoich praw do uczciwego odszkodowania?

Otrzymawszy zaniżoną kwotę odszkodowania, wiele osób rezygnuje z walki. Taka postawa może być spowodowana słabą orientacją w praktykach ubezpieczycieli, niechęcią do wstępowania na drogę prawną lub zwyczajnie brakiem środków na opłaty sądowe i ekspertyzy fachowców. Sprawy w sądzie toczą się latami, wygrana jest niepewna, a nawet jeśli wyższa kwota zostanie przyznana, poszkodowany otrzyma ją dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. Osoby dobrze poinformowane wybierają inny sposób. Kontaktują się z firmami oferującymi  odkupienie szkody . Po uznaniu zasadności roszczenia i ustaleniu kwoty dopłaty zgłaszający się otrzymuje pieniądze od razu i może je przeznaczyć na naprawę.

Kto może się ubiegać o dopłatę do szkody?

Prawo do tego ma każda osoba, która otrzymała zaniżoną kwotę odszkodowania od ubezpieczyciela, przy czym nie ma znaczenia, czy jest ona w dalszym ciągu właścicielem pojazdu, czy może już go zbyła. Najważniejsze, aby była nim w dzień zaistnienia wypadku. Warto pamiętać, że od momentu wydania decyzji o odszkodowaniu nie może minąć więcej trzy lata. Co istotne, odkup jest możliwy jedynie w przypadku szkody materialnej. Wystarczy wówczas:

  • skontaktować się z firmą odkupującą,
  • przesłać kosztorys,
  • dołączyć decyzję o wypłacie.

Czy jest to legalna praktyka?

Odkupienie szkody materialnej jest w pełni zgodne z Kodeksem Cywilnym polskiego prawa. Po dokonaniu cesji na firmę dopłacającą do szkód można zapomnieć o całej sprawie, a dochodzeniem roszczenia zajmie się jego nowy właściciel, czyli konkretna firma. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które otrzymały już odszkodowanie z polisy AC lub OC, ale nie są zadowolone z jego wysokości.

Czy można starać się o dopłatę na etapie składania odwołania do ubezpieczyciela?

O odkupienie szkody można się ubiegać na dowolnym etapie jej likwidacji. Procedura ta może zostać wdrożona natychmiast jeśli starający się o rekompensatę otrzyma odmowę reklamacji. Nie jesteś zadowolony z kwoty odszkodowania? Zgłoś się do którejś z takich firm i zdobądź pieniądze na naprawę szkody.