Jak uzyskać zwrot podatku z Holandii?

Jak uzyskać zwrot podatku z Holandii?

Polacy, którzy uzyskują dochody na terenie Niderlandów, mogą ubiegać się o wypłatę nadpłaconych składek. Składanie rocznych rozliczeń jest oczywiście obowiązkowe, jednak jeśli ktoś zapomniał o sporządzeniu holenderskiego PIT-u, może dokonać rozliczenia nawet do 5 lat wstecz. Sprawdź, jak przygotować deklarację i złożyć ją w Belastingdienst.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia zagranicznych dochodów?

Osoby zatrudnione legalnie w Niderlandach otrzymują numer BSN (Sofi), który należy podać w deklaracji podatkowej. Najważniejszy dokument, na podstawie którego wyliczany jest zwrot podatku z Holandii , to Jaaropgave, czyli roczne zestawienie uzyskanych dochodów i opłacanych składek do zagranicznego US. Ponadto podatnik powinien posiadać m.in.:

  • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego,
  • potwierdzenie bankowego numeru konta, na który ma zostać przelana nadpłata,
  • informacje o dochodach uzyskiwanych przez małżonka (wraz z jego numerem Sofi),
  • dokument potwierdzający zameldowanie za granicą (w przypadku posiadania stałego lub tymczasowego meldunku).

Rozliczanie zagranicznego PIT-u — samodzielnie czy z biurem?

Jeszcze kilka lat temu składanie holenderskiego zeznania podatkowego było znacznie prostsze, dlatego wiele osób dokonywało samodzielnego rozliczania dochodów. Obecnie zagraniczny urząd dokładnie weryfikuje wszystkie przedłożone dokumenty i zawarte w deklaracjach informacje, dlatego w razie jakichkolwiek błędów czy braków cała procedura (wraz z wypłatą środków) znacznie się wydłuża. Biuro rozliczeń zagranicznych może dokonać niezbędnych formalności w imieniu klienta (łącznie z kontaktami z pracownikami Belastingdienst).

Jak rozliczyć dochody zagraniczne w polskim US?

Polacy pracujący za granicą mają obowiązek złożenia stosownej deklaracji w polskim urzędzie skarbowym. Na szczęście, dzięki unijnemu ustaleniu dotyczącemu unikania podwójnego opodatkowania, pracownicy uzyskujący dochody w Holandii są zwolnieni z jakichkolwiek opłat w swoim ojczystym kraju. Konieczne jest jednak złożenie dokumentu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.