Jak skorzystać z możliwości odkupienia szkody przez firmę odszkodowawczą?

Jak skorzystać z możliwości odkupienia szkody przez firmę odszkodowawczą?

Mimo regularnego opłacania składek ubezpieczeniowych przez właścicieli dóbr materialnych wiele towarzystw ubezpieczeniowych nieuczciwie podchodzi do wypłaty roszczeń w razie wypadku czy kolizji. Dotyczy to nie tylko szkód komunikacyjnych, ale też pożaru, kradzieży czy zalania domu lub mieszkania. Co można zrobić w takich przypadkach? Zapoznaj się z opcjami zawartymi w artykule.

W jaki sposób ubezpieczyciele unikają wypłacania należnych klientom kwot odszkodowań?

Towarzystwa ubezpieczeniowe do perfekcji opanowały sposoby unikania wypłacania właściwych roszczeń. Dotyczy to w szczególności pojazdów mechanicznych. Nie chcąc płacić wysokich kwot, stosują następujące praktyki:

  • uwzględniają ceny tanich zamienników oryginalnych części,
  • wyliczają stawki na podstawie niejednoznacznych danych i uśredniają koszty robocizny,
  • uznają szkodę za całkowitą, wypłacając różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed i po szkodzie.

Działania te należą do najczęściej wykorzystywanych form, skutkujących zaniżeniem kwot należnych ubezpieczonym.

Jakie kroki warto podjąć w przypadku zaniżenia kwoty odszkodowania?

Każdy, kto uważa, że jego roszczenie nie zostało uczciwie rozpatrzone, ma prawo do składania reklamacji. Czasami ubezpieczyciel załatwia takie sprawy polubownie, jednak to rzadkie przypadki i na ogół trzeba się zwrócić do adwokata, aby zajął się mediacją. Można też pójść do sądu, jednak trzeba się liczyć z tym, że konieczne będzie uiszczenie opłaty sądowej i pokrycie kosztów ekspertyz. Co więcej, sprawy takie długo się ciągną, a ich wynik jest niepewny. Wszystko to skutecznie zniechęca poszkodowanych. Można jednak wybrać jeszcze inną drogę i skorzystać z opcji odkupienia szkody. Rozwiązanie to jest pewne, właściciel roszczenia od razu po rozpatrzeniu jego sprawy i podpisaniu stosownej umowy otrzymuje kwotę adekwatną do uszkodzeń. 

Kiedy można się zdecydować na takie rozwiązanie?

Do firm odszkodowawczych oferujących odkupienie szkody można się zgłosić na dowolnym etapie jej likwidacji. Nie ma znaczenia, czy ubezpieczyciel już wypłacił odszkodowanie, czy dopiero przesłał decyzję. Wiele takich przedsiębiorstw podejmuje się dochodzenia roszczeń za odkupione szkody do trzech lat wstecz. Nawet jeżeli pojazd czy dom nie są już własnością klienta firmy, możliwe jest wdrożenie procedury odkupu. Wystarczy, że poszkodowany był właścicielem w momencie wypadku.

Czy trzeba zwracać kwotę odkupu jeśli firma nie uzyska odszkodowania?

W momencie podpisania umowy i sporządzenia cesji klienta przestaje obchodzić cokolwiek, dlatego nie musi niczego zwracać. Chcesz starać się o dopłatę? Przejrzyj Internet i skontaktuj się z wybraną firmą.