Jak przeprowadzić rozwiązanie spółki komandytowej?

Jak przeprowadzić rozwiązanie spółki komandytowej?

Chcesz wykreślić swoją firmę z rejestru przedsiębiorców? Przestrzegaj określonych przepisami procedur. Sprawdź, jak rozwiązać spółkę komandytową bez likwidacji i z jakimi kosztami opłat sądowych musisz się liczyć. Poznaj zakres usług kancelarii specjalizującej się w prawie gospodarczym.

Proces likwidacji spółki

Twój biznes nie przynosi zysków? To jeden z powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na likwidację spółki. Czasami dalsze prowadzenie działalności gospodarczej jest po prostu nieopłacalne lub trzeba zmienić jego formę. Może to być efektem zmian na rynku, niezgody wspólników lub rozrastającej się konkurencji. Niezależnie od przyczyn, rozwiązanie spółki komandytowej musi przebiegać według ściśle określonych zasad. Chcąc zrobić to bez jej likwidacji należy:

  1. Zebrać wspólników i sporządzić odpowiednią uchwałę lub porozumienie.
  2. Ustalić wszystkie kwestie związane z likwidacją, na przykład sposób podzielenia majątku spółki i spłacenia jej wierzycieli.
  3. Przechować dokumenty i księgi przez okres co najmniej pięciu lat.
  4. Uregulować zobowiązania finansowe spółki.
  5. Złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców.
  6. Uiścić opłaty sądowe związane z formalnościami likwidacji.

Informacja o rozwiązaniu spółki komandytowej musi pojawić się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Za opublikowanie ogłoszenia trzeba uiścić opłatę 100 zł. Ponadto opłata sądowa wynosi 300 zł. Warto upewnić się, że wnioski i uchwały zostały sporządzone prawidłowo.

Prowadzenie i rozwiązywanie spółek

Właściciele spółek mogą korzystać z obsługi oferowanej przez kancelarie prawne. Tego typu usługi obejmują między innymi uczestnictwo adwokata w negocjacjach biznesowych oraz sporządzaniu dokumentów. Prawnik informuje wspólników o konsekwencjach prawnych podejmowanych przez nich decyzji. Ponadto kancelaria może zająć się optymalizacją podatkową oraz reprezentowaniem klienta w sądzie w sprawach z zakresu prawa karnego i sporach dotyczących łamania przepisów ochrony praw autorskich lub osobowych.

Prawo cywilne i gospodarcze

Każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą, powinien dobrze poznać obowiązujące go przepisy. Warto już na początku dowiedzieć się, jak będzie wyglądać ewentualne przekształcenie lub rozwiązanie zakładanej spółki. Przygotuj się do procedury likwidacji, bądź świadom swoich praw i obowiązków.