Czym zajmuje się agencja celna?

Czym zajmuje się agencja celna?

Jeśli firma może przyspieszyć jakieś procedury lub wykonać określone czynności taniej, powierzając je innemu podmiotowi, niemal zawsze z takiej opcji skorzysta. Tak jest m.in. w przypadku agencji celnych. Zatrudnieni w nich specjaliści są profesjonalistami w zakresie przewozu międzynarodowego. Czemu warto skorzystać z ich wsparcia? Sprawdź!

Czym jest agencja celna?

Wpierw należy dokonać istotnego rozróżnienia. Otóż agencja celna to coś zupełnie innego niż Urząd Celny. W drugim przypadku mówimy o instytucji państwowej mającej na celu dopilnowanie, aby przewóz towarów przebiegał zgodnie z ogólnie pojętym prawem międzynarodowym, a także, by w razie konieczności pobrać stosowne cło. Z kolei pierwszy z wymienionych podmiotów to przedsiębiorstwo oferujące w ramach outsourcingu wsparcie w dopełnianiu wszelkich procedur przed UC krajów, między którymi odbywa się przewóz towarów.

Tym samym taka firma zajmuje się m.in. pomocą w kompletowaniu dokumentów, a także uzupełnianiu formularzy, tak by były one bezbłędne. Dzięki temu odprawa celna i wszelkie związane z nią czynności przebiegają szybciej i sprawniej. Jej fachowcy zwykle świadczą również profesjonalne wsparcie merytoryczne, dzięki czemu cały proces staje się jaśniejszy i bardziej zrozumiały.

Dlaczego warto korzystać z jej pomocy?

Choć przewóz ładunków między państwami UE został maksymalnie uproszczony, to i tak może sprawiać pewne kłopoty osobie, która nie jest obeznana w tym temacie. Z drugiej strony – eksport i import nierzadko odbywają się między Polską a krajami leżącymi poza obszarem Unii Europejskiej, a nawet poza strefą wolnego handlu. W takim przypadku formalności stają się dużo bardziej złożone. Prawidłowe ich dopełnienie wymaga znajomości przepisów prawa międzynarodowego i nie tylko.

Najmniejszy błąd w dokumentacji może sprawić, że odprawa celna będzie się znacznie przedłużać. To z kolei wiąże się z realnymi stratami. W niektórych przypadkach na przedsiębiorcę mogą być nałożone nawet kary grzywny lub… pozbawienia wolności. Dzieje się tak np. przy pomyłkach w kodzie CN.

Z jaką firmą współpracować?

Dlatego zdecydowanie lepiej powierzyć zadania związane z przewozem towarów przez granicę zewnętrznej firmie. Jednak jaka agencja celna jest godna zaufania? Najlepiej podejmij współpracę z firmą, która ma stosowne doświadczenie i wiedzę. Dzięki temu zyskuje się wyższą pewność, że wszelkie procedury, w tym odprawa, przebiegną pomyślnie.