Czym jest i jak wygląda odprawa celna?

Czym jest i jak wygląda odprawa celna?

Zarówno import, jak i eksport wiąże się z formalnościami, jakie zainteresowany musi dopełnić. Z kolei odprawa celna stanowi jeden ze stałych elementów całego tego procesu. Jeśli szykujesz się do podbicia zagranicznych rynków lub sprowadzasz towary z zagranicy – powinieneś dowiedzieć się więcej na jej temat. Dlatego przeczytaj poniższy artykuł.

Co to jest odprawa celna?

Z definicji, stanowi ona sprawdzenie zgodności dokumentacji z przewożonymi przez granicę danego państwa towarami. Odprawa celna , jako element kontroli nad przepływem dóbr między krajami, może odbyć się z udziałem zainteresowanego lub bez niego. W trakcie tego zadania urzędnicy sprawdzają, czy ładunek jest zgodny z dokumentami, a także prawem międzynarodowym, w tym umowami międzypaństwowymi. Co istotne – taka kontrola stanowi podstawę do pobrania opłaty – cła.

Rodzaje odpraw celnych

Wskazuje się, że istnieją 3 główne typy takich kontroli. Wyróżnia się więc odprawę celną:

  • czasową (warunkową), dotyczącą towarów, które po czasie wracają za granicę,
  • ostateczną, gdy wwiezione do danego kraju produkty pozostają już w nim,
  • odroczoną, polegającą na powierzeniu przeprowadzenia kontroli osobnemu Urzędowi Celnemu (np. z powodu braków środków technicznych).

To nie jedyny podział, jakiego można dokonać w przypadku tych czynności. Kategoryzuje się je też pod względem dokładności. Biorąc pod uwagę to kryterium, odprawa jest albo uproszczona (wykonana według procedur przyspieszających, gdy np. firmę uznaje się za godną zaufania), albo zwykła (przeprowadzona na ogólnych zasadach).

Dokumenty potrzebne do odprawy         

Wśród dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia kontroli, którą może pomóc skompletować  agencja celna , są m.in.:

  • faktura potwierdzająca wartość przewożonych produktów,
  • lista towarowa,
  • stosowne zezwolenia i certyfikacje,
  • list przewozowy,
  • pochodzenie i miejsce przeznaczenia.

Warto mieć na uwadze poprawność wypełnianych formularzy i dostarczonej dokumentacji. Każdy błąd czy nieścisłość mogą bowiem przedłużyć procedury, a w niektórych przypadkach – wiązać się nawet z karami.

Powierz sprawy celne wyspecjalizowanej agencji

Z importem i eksportem, w tym też odprawą na granicy, nie trzeba radzić sobie samemu. Wiele firm, zarówno początkujących, jak i z dużym doświadczeniem, korzysta z pomocy, jaką oferuje profesjonalna agencja celna. Jeśli więc chcesz mieć pewność, że procedury przebiegną tak, jak powinny – znajdź fachowców, którzy Ci w tym pomogą.